TOEPASSINGEN

Benut het volledige potentieel van uw batterijsysteem met ons Energy Management System (EMS). Ontdek hoe onze Optimale Controle Service elk van de onderstaande toepassingen kan combineren en de inkomsten van uw batterij maximaliseert.

Bekijk casestudies 
Self Consumption

Optimalisering van het eigenverbruik

Stockeer uw lokaal opgewekte hernieuwbare energie. De opgeslagen energie kan later op de dag worden ontladen op momenten wanneer uw site het nodig heeft. Zo consumeert u meer lokaal opgewerkte energie en bespaart u een heleboel kosten op uw energiefactuur.

Peak Shaving

Peak Shaving

Verminder het piekverbruik van uw site. De batterij verbetert uw energieverbruik en beperkt het maximale vermogen dat aan het net wordt onttrokken. Dit resulteert in een lagere energiefactuur.

Market Arbitrage

Day-Ahead Marktarbitrage

Profiteer van de volatiliteit van de energieprijzen. De batterij laadt op tijdens goedkope uren en ontlaadt tijdens duurdere uren. Zo wordt de timing van uw energieverbruik en lokale productie geoptimaliseerd in functie van de prijzen op de elektriciteitsmarkt. Onze algoritmes optimaliseren uw batterij op basis van de stroomprijzen op de day-ahead energiemarkt

Yuso Integration

Imbalance Marktarbitrage

Oogst extra inkomsten op de onbalansmarkt. Octave en Yuso ontwikkelden een gezamenlijk EMS voor intelligente aansturing van de batterij op de onbalansmarkt. Ontdek hoe het Yuso Flex aanbod extra waarde kan creëren voor uw Octave batterijsysteem.

Load Balancing

EV Load Balancing

Limiteer de piekbelasting van uw site bij het opladen van uw elektrische wagens

Grid Balancing

Netbalancering

Ondersteun het algemene evenwicht van het elektriciteitsnet door flexibel vermogen ter beschikking te stellen aan de netbeheerder. Deze organiseert verschillende specifieke markten, ook bekend als netdiensten of ancillary services. Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan deze diensten via onze Optimale Controle Service.

Value Stacking

Value stacking

Onze Optimale Controle Service laat toe om elk van deze toepassingen te combineren zodat de waarde van de batterij gemaximaliseerd kan worden

ONZE OPTIMALE CONTROLE IN ACTIE

Onderstaand dashboard visualiseert hoe onze batterijen worden aangestuurd als reactie op de onbalansmarkt. De batterijen laden op wanneer de onbalansprijzen laag of negatief zijn en ontladen energie wanneer de prijzen hoog zijn.